Ιατρική Ευθύνη, Εργατικές Διαφορές, Αστυνομικό Δίκαιο, Θέματα Ομογενών. Λειτουργεί on-line εξυπηρέτηση!
  •  
  •   +30 2310 540 210
  •  

Δάνειο σε ελβετικό φράγκο – Νομολογία

Απόφαση σταθμός για τα δάνεια “σε ελβετικό φράγκο”. Πρόσφατη απόφαση του Πολ. Πρωτ. Ξάνθης επιβεβαίωσε την άποψη του Ομίλου μας ότι ο σχετικός όρος που τίθεται στις ως άνω συμβάσεις και συγκεκριμένα ότι «εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε ΕΥΡΩ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής» τυγχάνει άκυρος. Επομένως, τίθεται ζήτημα συμπλήρωσης του κενού σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η απόφαση του Πολ. Πρωτ. Ξάνθης συμπλήρωσε το κενό που δημιουργήθηκε λόγω της ως άνω ακυρότητας του όρου, κάνοντας δεκτό ότι οι καταβολές του δανειολήπτη πρέπει να καταλογίζονται με την ισοτιμία των δύο νομισμάτων κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου.

Επομένως, ως προς τη ρύθμιση των δανείων, πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποτελεί μοναδική λύση -σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής αυτών- η ένταξη του δανειολήπτη στο Ν. 3869/2010 (“νόμος Κατσέλη”).

Επισημαίνεται ότι, οι λύσεις πρέπει να δίνονται πάντοτε με κριτήριο το γενικό συμφέρον του αιτούντος-δανειολήπτη και όχι με κριτήριο μία “προσωρινή” ικανοποίηση (=ανάσες) στο πρόβλημά του. Γι’ αυτό ο δανειολήπτης πρέπει να ενημερώνεται για τα οφέλη και τις συνέπειες που θα έχει η μία ή άλλη επιλογή του, ως προς τον τρόπο προσφυγής του στα Δικαστήρια.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε απορία σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.