Ιατρική Ευθύνη, Εργατικές Διαφορές, Αστυνομικό Δίκαιο, Θέματα Ομογενών. Λειτουργεί on-line εξυπηρέτηση!
  •  
  •   +30 2310 540 210
  •  

Διαγραφή χρεών προς Τράπεζες (Ν.3869/2010)

Διαγραφή Χρεών (Ν.3869/2010)

Με την υπ’ αριθμ. 7617/30-10-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης επήλθε κατά αποδοχή της αίτησης του εντολέα μας σημαντική διαγραφή χρεών του -λόγω οικονομικής αδυναμίας του- προς πιστωτές-τράπεζες.σε συνολική οφειλή 158.406,79€.
Αντί για το παραπάνω ποσό ο εντολέας μας θα πρέπει να πληρώσει σε βάθος 5ετίας 9.000€ και μετά την 5ετία σε βάθος δεκαετίας θα πρέπει να πληρώσει 14.515,20€.
Δηλαδή, επήλθε διαγραφή χρέους συνολικά 134.891,59€, δηλαδή διαγραφή χρέους σε ποσοστό 85%.

Δικηγόρος εντολέα: Κωνσταντίνος Μ. Ντούμας