Ιατρική Ευθύνη, Εργατικές Διαφορές, Αστυνομικό Δίκαιο, Θέματα Ομογενών. Λειτουργεί on-line εξυπηρέτηση!
  •  
  •   +30 2310 540 210
  •  

Κατάσχεση ειδικού περιουσιακού στοιχείου (1022 ΚΠολΔ)

Με την 1886Ε/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή η αίτηση του εντολέα μας και διατάχθηκε η κατάσχεση της επιχείρησης της αντιδίκου (ειδικό περιουσιακό στοιχείο). Συγκεκριμένα, ορίστηκε διαχειριστής της ως άνω επιχείρησης δικηγόρος-οικονομολόγος, ο οποίος έναντι μηνιαίας αποζημιώσεώς του (800,00€) θα ενεργεί όλες τις ενδεδειγμένες πράξεις και δικαιοπραξίες για την επωφελή εκμετάλλευση της επιχείρησης και την ικανοποίηση του δικαιώματος του εντολέα μας και, αφού αφαιρεί μηνιαίως από τα έσοδα της επιχείρησης τα έξοδα (αποζημίωση, φόροι κλπ), θα καταβάλλει το υπόλοιπο που απομένει στον εντολέα μας, ώσπου να ικανοποιηθεί πλήρως η απαίτησή του.
Δικηγόρος εντολέα: Άρης Κ. Χατζοπλάκης